Späť

 

Príklady možného príslušenstva k priemyselným vaniam UC 1M.

 

Koše (rôzne tvary a rozmery)

    

 

Zásobné nádržky a prečerpávacie a filtračné stanice

    

 

Kývacie zariadenie, typ KZ:

Slúži na zaistenie kývavého pohybu koša so súčiastkami pod hladinou kvapaliny, čím sa skvalitní a zrýchli samotné čistenie.

 

 

Zdvíhacie zariadenie s kývaním, typ VT 100:

Je určené pre zaistenie ponorenia koša so súčiastkami do vane, vykonávanie kývavého pohybu koša so súčiastkami pod hladinou

kvapaliny a vynorenia koša s očistenými súčiastkami nad hladinu kvapaliny vo vani po skončení čistenia.